Abelha Verde

"Penso, logo existo" Reneé Descartes (1637)